Пожарогасител с СО2 - 5кг.

Нов

Пожарогасител с въглероден диоксид - СО2 и шланг - 5 кг.

Общо тегло: 14.5 кг. Цена с включен ДДС.

Повече детайли

Повече информация

Пожарогасител с въглероден диоксид - СО2 и с шланг - 5 кг.

Общо тегло: 14.5 кг. 

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите. Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър (за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и  аксесоари. Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

За ползване на CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта (според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

2 други продукти в същата категория: