Организация по пожарна безопасност за промишлен обект

Нов

Организация по пожарна безопасност за промишлени обекти с обща площ/застроена и свободна дворна/ до 1500кв.м

Повече детайли

Повече информация

Организация по пожарна безопасност, съгласно Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014г. Включва планове и заповеди.