Организация по пожарна безопасност за търговски обекти РЗП над 1500кв.м

Нов

Организация по пожарна безопасност за търговски обекти РЗП над 1500 кв.м

Повече детайли

Повече информация

Организация по пожарна безопасност, съгласно Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014г. Включва планове и заповеди.