Организация по пожарна безопасност за търговски обекти РЗП от 300-1500кв.м

Нов

Организация по пожарна безопасност за търговски обекти РЗП от 300 - 1500 кв.м

Повече детайли

Повече информация

Организация по пожарна безопасност, съгласно Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014г. Включва планове и заповеди.