Как да използваме пожарогасител?

Лесно е да запомните как се работи с ръчните пожарогасители, ако запаметите буквеното съчетание ИННД (PASS):

Как да използваме пожарогасител

Видове пожарогасители

Oсновнo правилo при пожар

Винаги заставайте така, че изходът да е зад вас, а пожарът да е пред вас.

Никога не трябва да допускате пожарът да се озове между вас и изхода.

Ако пожарогасителят не сработи или се случи нещо непредвидено, трябва да имате път за спасение.

 

Позициониране на пожарогасителите в обекта

* На видно и леснодостъпно  място, съгласно местоположението им в схемите за евакуация.

* Пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип

- Пожарогасители с обща маса 18 kg. или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m. над пода;

- Пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg. (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m. над пода;

- Разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода трябва да е не по-малко от 3 cm.;

* За пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

* Инструкциите за работа трябва да са обърнати в посока на евентуалния достъп.

* Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г.