Пожарозащитна мaска

Нов

Маската осигурява дихателна защита, защита за главата и очите.

Цена с включен ДДС.

Повече детайли

Повече информация

Пожарозащитна маска

Пожарозащитната мaска представлява атмосферна въздушно-пречистващa система, създаваща подналягане чрез филтриращо устройство с пожароустойчива качулка.

Продуктът осигурява дихателна защита, защита за главата и очите. Улеснява евакуацията при възникнал пожар и отделяне на отровен дим в атмосферата.

Пожароустойчивата маска защитава главата от температурно въздействие на продуктите отделящи се при горене или директен пламък с температура около 800 °C по време на аварийно напускане на сградата, особено в многоетажни офиси или жилищни блокове и хотели.

Всеки човек притежаващ една от тези маски може да защити себе си в случаите на експлозия, химически разлив, димно инхалиране или токсичен дим, вследствие на аварийна ситуация с вашето превозно средство, в офиса, в завода, на самолет, на кораб, на влак или прибирайки се към вкъщи.

Маската е тествана да предпазва минимум 30 минути, от дим, отровни газове и т.н. Ефективният период може да бъде променен в зависимост от околната среда, например тип и концентрация от токсичен дим и прах.

СТРУКТУРА НА МАСКАТА:

1. Голяма качулка: Покриваща цялата глава и коса, лицева част и очите, дори и очила.

2. Зрение: Големият визьор намалява шансовете от клаустрофобия, осигурявайки максимален комфорт.

3. Филтърна глава с висок капацитет, обвивката е направена от метал.

4. Еластомерна пожаро - защитна памучна връзка.

5. Приспособим двупосочен пожарозащитен колан.

 

 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1. Не трябва да изпадате в паника, запазете спокойствие и самообладание, отворете опаковката и извадете маската.

2. Премахнете двете гумени капси от филтъра, намиращи се отпред и отзад на филтъра и го натиснете срещу предната част на маската.

3. Сложете си маската на главата, от предния към задния край, издърпайте я надолу като покриете врата си. Филтърът трябва да бъде пред устата и носът Ви.

4. Стегнете маската за коланите правилно.

5. Вдишвайте спокойно и следвайте пътя за евакуация до най-близкия авариен изход. Ако това не е възможно, изчакайте на безопасно за вас място Аварийно Спасителните Служби да пристигнат. За да бъдете забелязан и спасен, чукайте по врата в помещението, в което се намирате или се покажете на прозореца.

ВНИМАНИЕ !!!

1. Маската е проектирана и произведена да филтрира отровният дим и токсичните газове, но не набавя кислород.

2. Тази маска не трябва да се използва в атмосфера съдържаща по-малко от 17 об. % кислород. Маската е проектирана за еднократна употреба.

3. Препоръчваме Ви да изхвърлите маската след употреба в ситуации на пожар и отделяне на химични и отровни газове и дим. Главата на филтъра може да се използва еднократно.

4. Филтърът е проектиран да бъде използван еднократно и след употреба цялата маска трябва да бъде изхвърлена. Маската не трябва да се използва извън споменатите препоръки, а само за лично предпазване от вредни газове, дим, от продукти на горене при пожар и т.н.

5. Производителят или дистрибуторът не носят отговорност, ако употребата на защитната маска не бъде спазвана, според указанията за експлоатация.

6. Условия на съхранение: в сухи помещения с температура от 0 ~ 40 °C, да не се излага на топлина, запалими материали, експлозиви или корозивни материали, да се пази от влага, която може да причини корозия.

7. Моля, при употреба бъдете сигурни, че маската е добре вакумирана и не е използвана.При необходимост маската може да бъде използвана и от деца , като възрастният човек я поставя и стриктно спазва изискванията за правилна употреба.